Opdracht, Penning – Portret van een dier

In opdracht maak ik beelden, gevelstenen, reliëfs en penningen voor een herdenking of schenking.

Penningen

Rob Leopold Penning
De Rob Leopold Penning is een erepenning voor een persoon, of aan elkaar verbonden personen die zich buitengewoon hebben ingezet voor de (noordelijke) tuincultuur. De penning is een erepenning voor verdiensten en is vernoemd naar de in 2005 overleden Rob Leopold. Hij was als geen ander een sterke verbindende factor in de tuinwereld en initiator en inspirator van vele initiatieven. Het is de bedoeling dat de penning eens per 3-5 jaar uitgereikt wordt. Zomer 2022 werd het eerste exemplaar uitgereikt aan Fleur van Zonneveld en Eric Spruit van voormalige Kwekerij ‘De Kleine Plantage’. De afbeelding is een meiklokje, ‘campanula patula’, de favoriete bloem van Rob Leopold.
Het was een eer om uitgenodigd te worden deze penning te ontwerpen. Al ligt het niet voor de hand dat ik een bloem ontwerp. Toch, de natuur is in de breedste zin van het woord een onuitputtelijke bron van inspiratie, daar hoort dit bij.

Rachel Carson Penning
In opdracht van De VVM, vereniging van Milieuprofessionals maakte ik een penning van een Aalscholver in het riet. Tijdens de Nationale Milieudag 2017 georganiseerd door de VVM, werd de Rachel Carson penning uitgereikt aan Rudi Rabbinge. De prijs is meerdere malen uitgereikt.
Rachel Carson was de vrouw die zo’n vijftig jaar geleden ‘Silent Spring’ schreef en daarmee brede publieke bewustwording van de milieuproblematiek creëerde. Dit is de reden dat de VVM de prijs naar Carson te vernoemde.


Vrijstaande beelden

Grutto

De grutto is in 2015 gekozen tot Nationale vogel. Vogelbescherming Nederland, Vroege Vogels en het Nederlandse publiek hebben hiervoor gekozen. Dit is niet persé de reden dat ik de opdracht kreeg een grutto te maken. Deze prachtige vogel (wordt gelukkig nog regelmatig door de opdrachtgevers gezien) is een boegbeeld in hun tuin geworden.
Het beeld is in een oplage van 8 stuks vervaardigd en is nog te koop Het beeld kan naar wens op een houten of stenen sokkel geplaatst worden.

Pelikaan

Pelikaan , brons, 40x18x41cm op oude strandpaal
Het beeld is gemaakt in een oplage van 8 stuks en nog te koop.

In opdracht van Sanquin Zaandam maakte ik een beeld van een Pelikaan.
Het beeldmerk van Sanquin is een pelikaan met een druppel bloed in de borst. Het beeld verwijst naar de legende van de pelikaan. De pelikaan is al sinds de Middeleeuwen het symbool van altruïsme en barmhartigheid.
Volgens de legende pikte de pelikaan haar borst open om haar hongerende jongen met haar eigen bloed te voeden. De pelikaan staat voor Sanquin ook symbool voor de onbaatzuchtige bloeddonaties van de Nederlandse donors.Overige opdrachten

Portret van een (huis)dier

Omdat de opdrachten die ik krijg nogal uiteenlopend van aard zijn kan ik pas een prijsopgave doen als die opdracht nader gespecificeerd is.

Bij bovenstaande foto’s een prijsindicatie
Pelikaan Brons; € 5900 bij een oplage van max. 8, excl. sokkel
Grutto Brons; € 4900 bij een oplage van max. 8, excl. sokkel
Penning brons; € 1200 ontwerp incl. mal en één penning
Hond brons; € 1700 unicum (excl. mal, direct gietsel)
Kat (British Blue); € 1500 unicum
Hond Jack tekening in steen; € 700 unicum

Het maakproces, gietproces (uitbesteedt) en de afwerking neemt minimaal 2 maanden in beslag.

Neem contact met me op voor verdere vragen.


Top